Leren en innoveren

De huidige arbeidsmarkt vraagt om innovatie van opleidingen om de medewerker van nu en morgen goed toe te rusten op het uitvoeren van beroepsgerichte taken en werkzaamheden. Menskracht 7 en ROC Mondriaan streven er in gezamenlijkheid naar om dit te bereiken. Afstemming zoeken met overheid en bedrijfsleven is het uitgangspunt bij het inspelen op de behoefte voor aandacht aan starters, herstarters en doorstarters. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de eigen medewerkers op het gebied van leren en innoveren. Onderwerpen waar de afgelopen drie jaren uitgebreid praktijkgericht onderzoek naar is verricht zijn het leren op de werkplek en de geïntegreerde begeleiding van studieloopbaan en beroepspraktijkvorming. Naast de verkregen resultaten en bijkomende aanbevelingen op de genoemde onderwerpen heeft dit geresulteerd in twee afgestudeerde Masters of Education (MEd) aan de masteropleiding van Hogeschool Inholland te Den Haag. Een masteropleiding die voor het zesde opeenvolgende jaar het kwaliteitszegel ‘Topleiding’ heeft verdiend in de categorie ‘Hbo Onderwijsvernieuwing’. Leren en Innoveren staat centraal bij Menskracht 7 en ROC Mondriaan!

Bekijk hier de MEd van Menskracht 7 en ROC Mondriaan