Informatieavond scholing herregistratie Wet BIG voor verpleegkundigen

Op 1 januari 2009 is de herregistratie voor verpleegkundigen ten behoeve van de Wet BIG ingevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor uw herregistratie.

Het Ministerie van VWS heeft twee criteria vastgesteld voor de herregistratie:
– Werkervaring : 2080 uren per vijf jaar
– Scholing

Verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis en toch geregistreerd willen blijven, hebben de mogelijkheid tot scholing.
Menskracht 7 biedt de volledige scholing aan verpleegkundigen voor het behalen van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC).
Graag informeren wij u over de procedure voor het herregistreren, de scholing en de toetsing op:

Donderdag 3 juli 2014
Vanaf 19.00 – 20.00 uur
Marcellus Emantslaan 19 Voorburg

Aanmelden voor deze informatieavond? Neem contact op.