Extra taalscholing leidsters kinderopvang in Den Haag

Peuters en kleuters zo vroeg mogelijk taalvaardig maken, zodat er een grotere kans is de basisschool met succes te doorlopen. Daarvoor is extra inzet op de taalvaardigheid van begeleiders op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven nodig. Dat is het doel van het convenant dat de Gemeente Den Haag en ROC Mondriaan gisteren ondertekenden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst onderstreepte onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven het belang van de Nederlandse taal in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE): “Je kunt nog zulke goede taalprogramma’s hebben, het zijn uiteindelijk de professionals voor de groep die er een succes van maken. Hun taalvaardigheid is bepalend voor de taalontwikkeling van de kinderen”.

Ook Pierre Heijnen, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan is tevreden:” Dit convenant is een prima voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. Zowel nieuwe als huidige leidsters kinderopvang gaan wij proberen zo spoedig mogelijk op een hoog taalniveau te brengen, zodat ze de peuters en kleuters optimaal kunnen begeleiden en taalachterstanden kunnen bestrijden.”

Leidsters die op een VVE-groep groep staan krijgen te maken met peuters en kleuters die een taal- en of ontwikkelingsachterstand hebben. Om die kinderen goed Nederlands te leren spreken is het belangrijk dat zij zelf de Nederlandse taal goed beheersen. Reden voor de Gemeente Den Haag om een kwaliteitsslag door te voeren in de Haagse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dat doet de gemeente onder andere door het taalniveau van medewerkers vroeg- en voorschoolse educatie te toetsen en waar nodig bij te scholen. Ook de nieuwe afspraken over het taalniveau van toekomstige medewerkers van VVE dragen daaraan bij.

In het convenant spreken de Gemeente Den Haag en ROC Mondriaan af ervoor te zorgen dat studenten van de opleiding Pedagogisch werker 3 voortaan wat Nederlandse taal betreft op mbo4/havo eindniveau afstuderen. Tevens is afgesproken dat alle 345 medewerkers in de VVE geschoold worden om hun Nederlandse taal op het vereiste niveau te brengen. Deze taaltrainingen worden verzorgd door Menskracht 7, het zelfstandige loket van ROC Mondriaan dat gespecialiseerd is in mbo-bedrijfsopleidingen.

convenant1 kl