Diplomering WijkLeerbedrijf Den Haag: 100% geslaagd

Alle 13 deelnemers van het WijkLeerbedrijf Den Haag zijn geslaagd. En al 8 van hen aan het werk!

Op 25 januari j.l. ontvingen alle 13 deelnemers van de opleiding MBO niveau 1 Zorghulp hun diploma uit handen van hun docenten van Threewise en het ROC Mondriaan.

In februari 2015 is de tweede groep in het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum van start gegaan met de opleiding. In iets minder dan een jaar tijd hebben zij hun MBO diploma ‘Zorghulp’ behaald. Naast hard werken aan het verwerven van de taal en de vaardigheden die nodig zijn om de opleiding te halen hebben zij de buurtbewoners geholpen. Zij hebben informele zorg geleverd aan kwetsbare mensen, ouderen en gezinnen.

Opleiden en informele hulp leveren: een win-win situatie voor de wijk.

In het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, via een werk-leertraject opgeleid in de zorg- en welzijnssector. Zij volgen een MBO niveau 1 opleiding. Deelnemers worden opgeleid in een inspirerende, op de praktijk gerichte leeromgeving. Het rendement is hoog. Alle 13 deelnemers die zijn gestart in deze 2e groep zijn geslaagd. En 8 van hen hebben al een baan!

Menskracht7_diplomering Wijkleerbedrijf

De geslaagden van het Wijkleerbedrijf

Tijdens hun opleiding lopen de deelnemers stage in zowel de formele als de informele zorg. Met informele zorg wordt die zorg aan kwetsbare bewoners bedoeld die noodzakelijk is om langer thuis te kunnen blijven wonen maar waar geen betaling tegenover staat. Deze zorg behoort tot het domein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het helpen bij het koken, het doen van een boodschap, het begeleiden bij een ziekenhuisbezoek, het helpen bij het huishouden, het maken van een praatje, het ondersteunen van de mantelzorger. De deelnemers van het WijkLeerbedrijf zorgen zo voor een opleving van de wijk en het bevorderen van de sociale cohesie.

Betrokken partijen

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van en samenwerking tussen verschillende partners. Naast het Werkgeversservicepunt die de trajectkosten van de deelnemers betaalt, vormen Stichting Eykenburg, Humanitas dmh, Staedion, Threewise en Calibris Advies de samenwerkingspartners. Het onderwijs wordt verzorgd door Threewise in samenwerking met Menskracht 7 van het ROC Mondriaan. Werkgevers in Den Haag zoals HVP Zorg worden actief betrokken bij het WijkLeerbedrijf. Het WijkLeerbedrijf is een concept van Calibris Advies.