Coffee Pitch in het Haags Ondernemershuis

Menskracht 7 heeft tijdens de 2e editie van Coffee Pitch in het Haags Ondernemershuis een presentatie over BHV (bedrijfshulpverlening) gegeven aan ruim 40 ondernemers. Veel ondernemers zijn namelijk onbekend met de wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Koffiepitch