SWZ: De zorgmedewerker van de toekomst. De spin in het web.

Andre Zaal, Manager P&O bij de Stichting Wassenaarse Zorg, maakt als 24-jarige kennis met de zorgbranche bij een instelling die gebouwd was op de grondvesten van de oude stichting Dennendal in Noordwijkerhout. Bij die stichting, de Hafakker, ging hij aan de slag als medewerker groepsondersteuning.

‘Van origine ben ik eigenlijk drukker, steekt Andre van wal. ‘Mijn carrière switch naar de verstandelijke gehandicaptenzorg lag dus niet direct voor de hand. Ik kwam daar indertijd binnen zonder enige ervaring of diploma. Maar wél met een oprechte interesse in de medemens. Daar de smaak te pakken en ben ik een opleiding als verpleegkundige gaan volgen. Na wat omzwervingen bij verschillende werkgevers en verschillende zorgbanen ben ik uiteindelijk als personeelsadviseur gaan werken. Acht jaar geleden ben ik als manager P&O bij stichting SWZ begonnen. Ik heb daar tot nu toe geen moment spijt van gehad.’

Transitie

Andre vervolgt: ‘SWZ is een ouderenzorg organisatie met een vrij grote psychogeriatrische capaciteit. Kort gezegd we hebben hier veel mensen wonen die dement zijn en op gesloten afdelingen verblijven. We hebben de laatste jaren een transitie doorgemaakt van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg. Dat gebeurde eigenlijk vrij snel. Verder zien we dat de grote veranderingen in de zorg ook zijn weerslag heeft op onze organisatie. Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid. Een complete paradigmaverschuiving.’

‘Die omslag is met name voor onze medewerkers best wel wennen. Zeker voor de oudere garde. Het is ook niet niks. We moeten met minder mensen meer doen in minder tijd. Daar komt het wel op neer. Bovendien moeten we met zijn allen anders gaan denken. Het wordt meer van zorgen voor naar zorgen dat. Kijk, onze mensen weten heel goed hoe ze zorg moeten bieden. Dat zit in hun bloed als het ware en daarin doe je ze niks voor. Ze weten wat goed voor de cliënt is en ze zorgen er met liefde voor. De toekomst vraagt echter om een andere benadering. Het gaat nu echter meer om vragen als: Wat heeft u nu nodig? Hoe kan ik u helpen? Wat kunt u zelf? En waar kan ik bij aansluiten?’

Spin in het web

‘We stellen hoge eisen aan de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers. Daarom investeren we in hun kennis en kunde. Opleiding en training is noodzakelijk om onze mensen te helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

De zorgmedewerker van de toekomst krijgt een andere rol. Hij moet als het ware meer gaan regisseren. Van verplegen naar organiseren, regelen en coördineren. Een spin in het web. Bovendien zijn er allerlei technologische ontwikkelingen. Denk aan zorgrobots en beeldscherm medicatie, etc. Deze verschuiving vergt een andere kijk op het werkveld.’

‘Ik was op zoek naar een partij die ons daarin kon begeleiden. Ik had goede ervaringen met Menskracht 7 en nam contact op met hun opleidingsadviseur John Wesselman. Hem legde ik de vraag voor of zij een onderwijsprogramma voor onze medewerkers konden ontwikkelen dat aansloot aan de nieuwe omstandigheden.’

Coproductie

‘John, betrok Harm Kroese erbij. Harm is onderwijskundig medewerker bij ROC Mondriaan en ik kende hem al van een eerdere samenwerking. Ik wist als hij er zich mee zou bemoeien dat het wel goed zou komen. Na ampele overwegingen en heel wat gezamenlijke brainstormsessies hebben we de vraag aan het opleidingsdossier Maatschappelijke Zorg gekoppeld. In coproductie hebben wij een gekwalificeerd opleidingsprogramma ontwikkeld dat aansloot op onze vraag. Ik vind het belangrijk dat onze mensen, als ze de opleiding succesvol afgerond hebben, een MBO-diploma op niveau 3 op zak hebben. Dat is niet alleen goed voor SWZ dat is ook goed voor henzelf. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Menskracht 7 leverde een puik stukje maatwerk in dit traject. Hun directe lijn met ROC Mondriaan vind ik van grote toegevoegde waarde.’