We kunnen de verbinding leggen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Maxime: ‘Bij de start van mijn carrière ben ik  voor verschillende film- en televisieproducties verantwoordelijk geweest voor de coördinatie van productieassistenten, het voorbereiden van locaties en het informeren en begeleiden van acteurs en crewleden. Dat was als vervolgstap na mijn studie super leuk werk en ik kon dat in principe nog 15 jaar met veel plezier doen, maar ik zocht naar verloop van tijd naar meer verdieping. Ik wilde doorgroeien en meer betekenen in de ontwikkeling van mensen! Vanaf mijn 17e heb ik, naast mijn middelbare school en vervolgopleiding, parttime bij McDonald’s gewerkt. Om iets bij te verdienen, maar ook om werkervaring op te doen in een dynamische omgeving. McDonald’s biedt jonge, ambitieuze mensen de gelegenheid om ervaring op te doen in een managementfunctie en stelt het trainen en opleiden van medewerkers centraal. Het was dan ook een logische stap voor mij om in gesprek te gaan over een opleidingstraject tot Restaurant Manager.  Vervolgens ben ik een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor het managen van een fastservicerestaurant en gaf ik leiding aan ruim 100 medewerkers en leidinggevenden . Gedurende dit traject heb ik veel geleerd, zeker op het gebied van het ontwikkelen van mensen binnen een arbeidssituatie. In deze periode heeft mijn passie voor trainen en opleiden verder vorm gekregen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik zelfs docent in het mbo ben geworden voor de fastservicesector. Als zij-instromer in het onderwijs heb ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald door via de Haagse Hogeschool de post-hbo opleiding pedagogisch-didactische vorming met succes af te ronden. Opnieuw gaan studeren maakte mij zo enthousiast dat ik dit graag verder wilde voortzetten.’

Research & development

Vollers, nu zo’n zeven jaar woonachtig in Den Haag, vervolgt: ‘Direct na het halen van mijn bevoegdheid ben ik mij gaan oriënteren op een vervolgstudie die aansloot op mijn werk als docent en inmiddels ook ontwikkelaar. Twee intensieve jaren volgden met het combineren van werken en studeren. Met het afronden van de opleiding Leren & Innoveren bij Hogeschool Inholland heb ik mijn master behaald. Het onderwerp van mijn masterthesis? Het duurzaam organiseren van werkplekleren in het mbo volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een onderwerp waar veel vraag naar is en de komende jaren nog meer gaat komen. Bij deze masteropleiding staat de ontwikkeling van de onderwijsprofessional, de docent in mijn geval, in relatie met het doen van praktijkgericht onderzoek. Dat vond ik een boeiend onderwerp en daar lag mijn toekomst wat mij betreft. Ik ben nog voor ik officieel was afgestudeerd bij Menskracht 7 als opleidingsadviseur en ontwikkelaar begonnen.’ Lacht hij trots. ‘In oktober heb ik mijn afstuderen samen met mijn collega’s bij Menskracht 7 gevierd. Ik viel meteen met mijn neus in de boter. Qua werkomgeving en qua inhoud van het werk. De organisatie past bij mij en ik pas volgens mij bij de organisatie. Ik kan hier lekker pionieren. Mij meer bezighouden met onderwijsontwikkeling, research en development. Bij het eerste project waar ik aan begon, kon ik meteen mijn theoretische en praktische kennis in de praktijk brengen. Ik heb eind juni vorig jaar de opdracht gekregen om mij te verdiepen in de samenwerking tussen ROC Mondriaan in het algemeen en de gemeente Den Haag (WSP) om te kijken hoe we de samenwerking verder konden optimaliseren.

Opleidingsbehoefte

‘We hebben bij het WSP (Werkgevers Service Punt) een groot aantal projecten lopen voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten.  Alle trajecten hebben tot doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, de waarde voor de arbeidsmarkt te vergroten en meer toekomstperspectief te verschaffen. Van vakinhoudelijke trainingen tot taaltrainingen en alles wat daar tussen zit.’ Aldus Maxime. ‘De uitgangsposities zijn in de afgelopen jaren veranderd. Niet alleen bij de gemeente, maar ook als je kijkt naar de ontwikkelingen bij Mondriaan. En als de markt verandert, dan veranderen wij mee. Het is mijn taak  om te inventariseren welke opleidingsbehoefte er is voor de kandidaten van het WSP en om daar vervolgens de diensten van ROC Mondriaan op aan te laten sluiten. Boeiend! We werken  in het projectteam samen met Fatiha el Bouyadi en Robert Endhoven van het WSP. Eerst hebben we samen gedefinieerd wat nu eigenlijk precies de opdracht was. Hij was nogal breed opgezet. Het optimaliseren van de samenwerking en het inventariseren van re-integratie. Dat is voor ruime interpretatie vatbaar. In principe wil het WSP dat hun cliënten binnen korte termijn bemiddeld worden naar betaald werk, oftewel duurzame uitstroom.’

 

Stroomdiagram

‘Het was van het grootste belang om voor het WSP inzichtelijk te maken welke diensten ROC Mondriaan als mbo-instelling überhaupt kon aanbieden aan het WSP. Welke mogelijkheden zijn er allemaal?’ Vervolgt Maxime. ‘Wat dat betreft was nog niet alles duidelijk. Wat is de BOL bijvoorbeeld of de BBL? Welke rol kan Menskracht 7 invullen? Wat voor wettelijke mogelijkheden zijn er? Dat soort vragen werden er gesteld. Voor ons gesneden koek, maar voor het WSP was die materie nog vrij diffuus. En het vergt ook de nodige uitleg mede als gevolg van het effect dat de Focus op Vakmanschap gedurende de afgelopen jaren op het mbo heeft gehad. Daarin hebben we ze meegenomen en hebben we zoveel mogelijk gedacht in mogelijkheden. We hebben een visualisatie gemaakt voor het WSP. Waar komen mensen binnen en welke stappen doorlopen ze dan? Een soort stroomdiagram. Aan welke criteria c.q. voorwaarden voldoen mensen om van de ene naar de andere stap te gaan? Wanneer gaan mensen naar een werkervaringstraject bijvoorbeeld en wanneer naar een taaltraining of iets anders. Dat gaf veel inzicht.’

De verbinding

‘Voor ons was het uiteraard erg waardevol om de wensen en behoeften het WSP te inventariseren. Het is uiterst zinvol geweest om de dialoog aan te gaan en te kijken waar we konden optimaliseren. Wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe we hier als opleider op in kunnen spelen. Nu en in de toekomst. Menskracht 7 kan zijn toegevoegde waarde meer en meer bewijzen door nieuwe diensten te ontwikkelen en hierbij continu mee te denken in het realiseren van de doelen van organisaties en instanties. Diensten die voldoen aan de concrete opleidingsbehoefte van de markt. En aangezien die altijd in beweging is, mogen ook wij niet stil blijven staan. Maatwerk in opleidingen is de toekomst. Wij opereren op het snijvlak van opleiding en arbeidsmarkt en we kunnen de verbinding maken tussen vraag en aanbod door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag van (potentiële) werknemers.’

 

ML