‘ROC Mondriaan meets McDonald’s’

Samenwerking tussen mbo en regionaal bedrijfsleven krijgt nog meer vorm

Eerder berichten wij al dat eind mei een delegatie van de Bijzondere Voorzieningen van ROC Mondriaan te gast was bij McDonald’s regio Haaglanden (zie foto). Vormgeven aan de samenwerking tussen het mbo en het regionale bedrijfsleven stond hierbij op de agenda. Deze eerste kennismaking heeft er toe geleid dat er sinds dinsdag 25 september jl. maar liefst 31 studenten Entree van ROC Mondriaan werkervaring opdoen op de werkvloer van McDonald’s in het kader van de pilot Beroepsoriëntatie fastservice.

ROC Mondriaan meets McDonald’s 31 mei ’18 – Trainingsmanager Mitchell Bruijnius (McDonald’s) legt de procedures van de werkvloer uit aan de delegatie van de Bijzondere Voorzieningen.

Het aanpassen van het bestaande onderwijsprogramma net na de start van de eerste periode van Entree deed een groot beroep op de flexibiliteit van zowel docenten als studenten. Snel schakelen met het bedrijfsleven bleek echter een kernkwaliteit van het team Entree dat ervoor heeft gezorgd dat de studenten, geheel in ROC Mondriaan koksbuis, konden leren in de beroepspraktijk van het McDonald’s restaurant aan de Grote Marktstraat te Den Haag. Een mooi tastbaar vervolg van het eerder ingezette initiatief voor een duurzame samenwerking tussen het mbo en het regionaal bedrijfsleven.

Crewtrainer en student zijn beiden tevreden over de Beroepsoriëntatie fastservice.

Het traject werd gestart met een gezamenlijke aftrap op vrijdag 21 september. Beide deelnemende Entreeklassen kregen een uitgebreide presentatie over McDonald’s van trainingsmanager Mitchell Bruijnius en konden alles vragen wat ze maar wilde weten over de Amerikaanse hamburgergigant. Een goede voorbereiding op de eerste oriëntatie op de werkvloer die de week erop volgde. Studenten kregen zo inzicht in de competenties en de procesmatige wijze van werken op de werkvloer bij McDonald’s. Na een dag werkervaring opgedaan te hebben werd de studenten de gelegenheid geboden om op school hun ervaringen met elkaar te delen en deze te koppelen aan zowel de persoonlijke als de interpersoonlijke competenties voor de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Een belangrijke stap in de bewustwording van de studenten die zich hiermee opnieuw konden voorbereiden, maar nu op een zogenaamde Follow-updag. Een dag om eerder aangeleerde vaardigheden met enthousiasme verder in praktijk te brengen.

Zowel manager als medewerker van McDonald’s bekommeren zich om het werkplezier van de student.

 

De pilot Beroepsoriëntatie fastservice is nu halverwege en een eerste evaluatie levert veel positieve reacties op, ondanks de eerder genoemde hectische start. McDonald’s zegt aangenaam verrast te zijn door het gedrag van de studenten Entree en geeft aan dat dit ook voor een aangename dynamiek heeft gezorgd voor de eigen medewerkers. “Er is een goede wisselwerking tussen de studenten en onze crewtrainers. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het trainen van de studenten en willen er graag bij zijn. Studenten stellen op hun beurt geïnteresseerd vragen en houden zich aan afspraken”, aldus trainingsmanager Bruijnius. Daarnaast is McDonald’s ook tevreden over de begeleiding door de docenten op de werkvloer.

 

Ook vanuit de school wordt met enthousiasme gereageerd. Philip Nijgh (met ingang van 22 oktober 2018 schooldirecteur Entreeopleidingen): “Er is in korte tijd een traject neergezet waarin studenten kennis kunnen maken met een fastservicebedrijf én er is de mogelijk om te onderzoeken of een BPV-plek bij McDonald’s iets voor hen is. Er hebben zich reeds studenten aangemeld om in P2 stage te gaan lopen.

Onder toeziend oog van zowel crewtrainer (links McDonald’s) als docent (rechts ROC Mondriaan) worden studenten getraind en begeleid op de werkvloer.

Alle betrokkenen hebben de intentie uitgesproken om de pilot te vervolgen en de samenwerking verder uit te breiden. Een maatwerkwerktraject Entree bbl is onderwerp van gesprek en ook verdere intensivering van de samenwerking op regionaal niveau behoort tot de ambities. Instroom en doorstroom binnen de opleidingen van ROC Mondriaan en het bedienen van een belangrijke doelgroep potentiële arbeidskrachten zijn de uitgangspunten die de komende periode centraal staan. Samenwerking tussen ROC Mondriaan, meerdere franchisenemers in de regio Haaglanden en McDonald’s Nederland vormen de inzet van de vervolggesprekken op directieniveau. 

Menskracht 7 is voor dit traject de bemiddelende partij tussen onderwijs en bedrijfsleven en is adviserend betrokken bij de doorontwikkeling van het concept. Voor meer informatie over het traject ‘Beroepsoriëntatie fastservice’ kan contact worden opgenomen met Menskracht 7.