Persoonsgerichte Dementiezorg bij HOZO

Hillegom – Bij HOZO staan vrijheid, veiligheid en vrolijkheid hoog in het vaandel. Het streven is dat de ouderen in Hillegom zo zelfstandig mogelijk en op een zo aangenaam mogelijke manier invulling kunnen geven aan hun leven. De individuele wensen, behoeften en veiligheid staan hierbij voorop. Menskracht 7 ging op werkbezoek bij Marije Klein en Brenda Janssen en sprak met hen over training Persoonsgerichte Dementiezorg.

Omdat HOZO het belangrijk vindt dat haar personeel doorlopend wordt (bij)geschoold, zochten zij een opleidingspartner waarmee zij konden samenwerken aan de competenties van alle 350(!) medewerkers die nodig zijn om uitvoering te geven aan Persoonsgerichte Dementiezorg. Zij zochten een scholing die gericht is op het samenwerken tussen alle verschillende functiegroepen, de kennis van elkaars rollen en het met elkaar creëren van veilige, warme omgeving voor de cliënten. Marije vertelt: “Het overgrote deel van onze cliënten heeft zowel intra- als extramuraal psychogeriatrische problematiek. Voor onze medewerker is het dus niet altijd even eenvoudig om daar op een goede manier mee om te gaan. We zochten een manier waarbij zowel de cliënt als de medewerker zich prettig voelt.”

Ze vervolgt: “Menskracht 7 heeft op basis van onze visie en onze ambities een heel praktische training ontworpen die aansluit bij de dagelijkse praktijk van medewerkers: niet te veel theorie en vooral met elkaar aan de slag. Ook staat de samenwerking tussen de verschillende diensten rondom de cliënt centraal. Alle medewerkers dragen immers op hun eigen manier bij aan het welbevinden van de cliënt.”

Menskracht 7 adviseerde om de groepen samen te stellen met verzorgend, verplegend en ondersteunend personeel. Want ook schoonmaak- en hoteldienstpersoneel draagt in belangrijke mate bij aan de warme en veilige leefomgeving van de cliënten. HOZO ziet ook grote meerwaarde in het uitwisselen van elkaars expertise en de wederzijde waardering voor elkaars functie.

Persoonsgerichte-Dementiezorg-bij-HOZO

Trainster Gerie Boven (li) en actrice Tineke Hallema (re)

Voorafgaand aan de scholing doorlopen alle medewerkers de Kennismonitor Dementie van IDEON. Vervolgens besteedt Menskracht 7-trainster Gerie Boven op toepassingsniveau aandacht aan die vaardigheden die uit de kennismonitor geanalyseerd zijn. Zij werkt met allerlei activerende werkvormen aan onderwerpen zoals: Zorgen voor de mens met dementie, de omgeving (-zorg) van cliënten, het benaderen en communiceren met cliënten en ook het persoonsgericht omgaan met de naasten (familie en mantelzorgers). In de eerste twee training worden kritische praktijksituaties ingebracht door de deelnemers. Deze worden oplossingsgericht besproken. Omdat het vooral om vaardigheden gaat wordt op de laatste twee trainingen intensief gebruikgemaakt van trainingsactrice Tineke Hallema.

Marije en Brenda: “De uitvoering verloopt soepel, mede omdat we met een vaste docent en actrice werken. Er is vooraf en ook tussentijds veel contact en afstemming.” De deelnemers omschrijven de werkwijze van Gerie als vertrouwd, veilig en hebben geen enkel moment als ongemakkelijk ervaren; “Gerie brengt het op een speelse manier, het is niet echt les!”

Over het resultaat zeggen Brenda en Marije: “De training heeft veel enthousiasme bij medewerkers opgeleverd. Ze ervaren het leren als iets heel positiefs. We zien ook dat het geleerde in praktijk wordt gebracht in het contact met de cliënt.”

Rowan Niekerk, medewerkster Hoteldienst, bevestigt dat: “De training leek mij heel interessant omdat cliënten steeds vaker last hebben van ziektebeelden en dementie. Dat is best moeilijk om mee om te gaan.” Het lijkt haar een goed idee om deze training standaard aan nieuw personeel aan te bieden. “Ik besef nu beter waarom sommige dingen niet werken. Ik weet nu dat als ik de tijd neem, ik veel beter contact kan maken met cliënten. Ik kijk nu goed naar de reacties, stel niet te veel vragen ineens bijvoorbeeld.”

Hoteldienst-collega Gaby van der Vlugt beaamt haar collega; “Ik heb nu een goed inzicht in het fenomeen ‘Dementie’. Ik weet nu hoe ik cliënten moet benaderen en hoe ik kan handelen. Het contact met de cliënten is daardoor echt beter”.

Persoonsgerichte-Dementiezorg-bij-HOZO

Dit jaar verzorgt Menskracht 7 in totaal zes trainingen en ook in 2020 staan er weer zes trainingen Persoonsgerichte Dementiezorg gepland. Wilt u meer weten over een dergelijke maatwerk oplossing in Zorg of Welzijn? Neemt u dan contact op Menskracht 7, 088-6661098 en vraagt of mailt u naar John Wesselman, opleidingsadviseur.