Is de BHV in uw organisatie goed geregeld?

Is de BHV in uw bedrijf goed geregeld? Hieronder vindt u 15 tips:
1. Zorg bij calamiteiten dat elke interne hulpverlener een kaart krijgt waarop precies staat wat deze persoon moet doen of welk gebied hij of zij moet controleren.
2. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Liefst in de praktijk, maar een tabletop sessie kan ook (met Lego of Playmobil op een plattegrond of maquette).
3. Betrek iedereen in je organisatie bij de interne noodhulp.
4. Veiligheid is van en voor iedereen. Stem de opleidingen van interne hulpverleners af op de situatie bij u. Maatwerk dus.
5. Bekijk elke keer weer de risico’s en handel hiernaar. Omstandigheden veranderen, waardoor een andere aanpak noodzakelijk kan zijn.
6. Evalueer regelmatig, bij incidenten, oefeningen, onechte alarmen en bijvoorbeeld tijdens overleggen en voer verbeteringen door.
7. Kijk om u heen hoe anderen het georganiseerd hebben. Leer van en met elkaar, deel informatie, kennis en ervaringen.
8. Gebruik ongewenste of valse alarmen voor een oefening.
9. Geef iedereen een taak, ook medewerkers die geen BHV’er of hulpverlener zijn.
10. Zoek een kartrekker in de organisatie die met inzet en enthousiasme wil starten.
11. Integreer interne hulpverlening in taken of rollen binnen de organisatie.
12. Begin de interne hulpverlening klein en bouw van hieruit langzaam op, op basis van positieve ervaringen.
13. Waardeer en beloon mensen die zich inzetten voor interne hulpverlening.
14. Denk in scenario’s. Kijk niet alleen naar wat er al is gebeurd, maar ook naar wat nog kan komen.
15. Interne noodhulp hoeft niet duur of complex te zijn. Wees creatief en stem het af op uw situatie. Laat gebrek aan geld nooit een belemmering zijn!