Beter in taal voor een goede start

Beter in taal, dat is het doel van de intentieverklaring die de gemeente Rijswijk, Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Menskracht 7 (ROC Mondriaan) op 8 juli ondertekenden. Dit om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verhogen die werken met doelgroepkinderen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie.

Van deze pedagogisch medewerkers wordt een hoger taalniveau gevraagd dan voor de MBO opleiding pedagogisch medewerker niveau 3. Taal is namelijk een belangrijk onderdeel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Goed taalgebruik van pedagogisch medewerkers maakt dat peuters beter in taal worden. Vanaf januari 2016 is het taalniveau een kwaliteitseis voor vooral peuterspeelscholen.

Een goede taalstart is een speerpunt van het Rijswijks gemeentelijk jeugd- en onderwijsbeleid. Dit om bij kinderen een taalachterstand te voorkomen en zo hun onderwijskansen te vergroten. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen peuters naar de peuterspeelschool als voorbereiding op de basisschool. De pedagogisch medewerkers van deze peuterspeelscholen zijn gecertificeerd om in een VVE-voorschool te werken.

De opleiding gaat in januari 2015 van start en duurt – afhankelijk van het instapniveau van de deelnemers – 20 tot 40 weken. Naast de peuterspeelscholen doet ook een aantal kinderdagverblijven van Stichting Rijswijkse Kinderopvang mee. Deze kinderdagverblijven werken namelijk ook met een VVE-programma.

Ondertekening 2

Nicole Dierdorp, wethouder onderwijs van de gemeente Rijswijk, Cecile Hampsink namens Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Marcel van den Broek namens Menskracht 7 ondertekenden de afspraken op 8 juli jl. in de brede school Muziekbuurt, Admiraal Helfrichsingel 2 in Rijswijk.