Beter in Taal! Taalonderwijs op maat

Beter in taal! Met dat doel maakten de gemeente Rijswijk, de Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Menskracht 7 (ROC Mondriaan) afspraken over aanvullend taalonderwijs van medewerkers. Op 29 april en 1 mei ging onderwijswethouder Nicole Dierdorp langs bij een van de taallessen van medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) op de leslokatie van Menskracht 7.

Taal is een belangrijk onderdeel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Goed taalgebruik van pedagogisch medewerkers maakt dat peuters beter in taal worden. Vanaf januari 2016 moet dan ook het taalniveau van medewerkers van de Rijswijkse peuterspeelscholen van een hogere kwaliteit zijn.

Een goede taalstart is een speerpunt van het Rijswijks jeugd- en onderwijsbeleid. Daardoor vergroten kinderen met een taalachterstand hun onderwijskansen. Peuters kunnen vanaf 2,5-jarige leeftijd naar de peuterspeelschool. De medewerkers van deze peuterspeelscholen zijn gecertificeerd om in een VVE-voorschool te werken. De strengere taaleis aan pedagogisch medewerkers is voortaan bepalend bij hun aanstelling. Daarom zijn zij verplicht deel te nemen aan dit taalonderwijs.

Sinds januari dit jaar volgen medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang taalonderwijs op maat. Dit is pittig traject waarin zij een dagdeel gedurende 20 tot 40 weken taallessen volgen, huiswerkopdrachten krijgen en getoetst worden op taalvaardigheid. Met het bezoek van de wethouder en directeur/bestuurder Tineke Onink van SRK, spraken zij hun waardering uit voor de inzet van de medewerkers. Deze scholing vraagt veel van de medewerkers, zowel van hun vrije tijd als van hun doorzettingsvermogen. Menskracht 7 ondersteunt hen daar waar nodig en gewenst!

Meer informatie over dit traject? Neem contact op.
cursus_065 cursus_063

Taal cursus Menskracht7 SRK

Rijswijks onderwijswethouder Nicole Dierdorp en SRK directeur Tineke Onink brachten een bezoek aan Menskracht 7 en deden mee in een taalles.