Bedrijfsopleidingen op het gebied van zorg en welzijn

Menskracht 7 is de ‘in company’ specialist op het gebied van zorg en welzijn in de regio Haaglanden. U kunt zowel voor branche erkende opleidingen als trainingen en cursussen gericht op herhaling of verdieping bij Menskracht 7 terecht.  In samenwerking met ROC Mondriaan verzorgt Menskracht 7 ook maatwerk, derde leerweg of onderdelen uit regulier onderwijs in zorg en welzijn.  Al deze mbo-opleidingen vinden plaats onder auspiciën van de scholen van ROC Mondriaan en worden door hen geëxamineerd, waardoor het eindresultaat een wettelijke erkend diploma is.

 

Meer weten over maatwerkopleidingen in zorg en welzijn?

Neem contact op met een van onze adviseurs!

John Wesselman

Voorbeelden van ons aanbod Zorg en Welzijn trajecten:

Branche erkende opleidingen

 • Thuishulp A
 • Verzorgende C
 • Kraamverzorgende
 • Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
 • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
 • Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Cursussen:

 • Basiscursus Verpleegtechnische Vaardigheden (uit regulier VIG opleiding)
 • ‘plus’ (uit regulier VIG opleiding)
 • Medicatievertrekking (voor Helpende, anders opgeleiden)

Trainingen:

 • Training dementiezorg/onbegrepen gedrag
 • Training omgaan met psychiatrische problematiek

Derde leerweg Dienstverlening profiel Helpende Zorg&Welzijn


Via Menskracht 7 wordt de uitvoering van deze opleiding onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan ook de reguliere Mbo-opleidingen aan via de derde leerweg aangeboden. O.a. deze opleiding in 20 lesdagen (met 4 praktijkexamendagen, totaal 24 dagen)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)


De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is bestemd voor gediplomeerde verzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van EVV zijn (of worden) aangesteld en die nu werkzaam zijn in de sector.

Herhalingstraining en toetsing verpleegtechnisch handelen


Bij deze opleidingscarrousel herhalingstraining en toetsing kan de cursist iedere maand een thema naar keuze volgen. Via de de digitale leeromgeving van Menskracht 7 krijgt de cursist toegang tot de benodigde lesstof.

Kraamverzorgende


Als kraamverzorgende bied je zorg en ondersteuning aan de aanstaande moeder. Je assisteert de verloskundige tijdens de bevalling, bijvoorbeeld door materialen en instrumenten aan te geven. Je biedt ondersteuning aan de barende, je stelt haar bijvoorbeeld tussen de weeën door gerust. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit die je tijdelijk in het gezin overneemt.

Scholing BIG herregistratie voor verpleegkundigen


Deze opleiding is specifiek bestemd voor Verpleegkundigen die zich willen her-registreren in het BIG register.

Verzorgende en Verpleegtechnische Vaardigheden (Mbo certificaat K0118)


De cursus is bestemd voor werknemers in de VVT die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma. De startdatum is 7 september 2018.

Thuishulp A


Als Thuishulp A leer je de veelal oudere cliënten, revaliderende cliënten of cliënten met een lichamelijke handicap assisteren in hun thuissituatie in verschillende gezinssamenstellingen.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)


De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige alle bij de zorg betrokkenen.