Bedrijfsopleidingen op het gebied van zorg en welzijn

Menskracht 7 is de ‘in company’ specialist op het gebied van zorg en welzijn in de regio Haaglanden. U kunt zowel voor branche erkende opleidingen als trainingen en cursussen gericht op herhaling of verdieping bij Menskracht 7 terecht.  In samenwerking met ROC Mondriaan verzorgt Menskracht 7 ook maatwerk, derde leerweg of onderdelen uit regulier onderwijs in zorg en welzijn.  Al deze mbo-opleidingen vinden plaats onder auspiciën van de scholen van ROC Mondriaan en worden door hen geëxamineerd, waardoor het eindresultaat een wettelijk erkend diploma is.

Branche erkende opleidingen -  Maatwerk regulier mbo opleidingenmbo certificaten -

mbo opleidingen via de derde leerweg - Cursussen en trainingen

 

Meer weten over maatwerkopleidingen in zorg en welzijn?

Neem contact op met een van onze adviseurs!

John Wesselman

Branche erkende opleidingen

In heel Nederland kan men met een branche-erkend diploma aantonen te beschikken over de competenties die door de specifieke branche noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de betreffende functie c.q. beroep. De branche-erkende opleidingen van Menskracht 7 voor de VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en Kraamzorg zijn erkend door de sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) in de VVT en de Kraamzorg. Onze opleidingen zijn een aanvulling op het reguliere beroepsonderwijs en bieden medewerkers mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun loopbaan.

Menskracht 7 biedt o.a. de volgende branche erkende opleidingen aan:

Voor meer informatie over branche erkende opleidingen in de VVT en kraamzorg, kunt u de website van CZO (College Zorg Opleidingen) raadplegen.

Maatwerk regulier mbo opleidingen

Menskracht 7 is intermediair naar het aanbod van maatwerk BBL opleidingen die worden uitgevoerd door de scholen voor zorg en welzijn van ROC Mondriaan. Met OCW bekostigd en met aanvulling van cofinanciering op uw maatwerk vraag. Deze vraag brengen we graag voor u naar de school en spreken daarbij af welke co-creatie, aanpassing van het onderwijsprogramma of onderwijsmethode of anderszins gewenst is.

Voor meer informatie zie website ROC Mondriaan Zorg en Welzijn.

mbo Certificaten

Met mbo-certificaten kan het middelbaar beroepsonderwijs een grotere bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. De mbo-certificaten zijn zeer nuttig voor bij-, op- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een reguliere mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Menskracht 7 kan met de scholen voor Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan en in co-creatie met u als zorg- of welzijnsorganisatie vorm en uitvoering geven aan o.a. mbo certificeerbare keuzedelen. Bezoek ook de nieuwe site van ROC Mondriaan, Menskracht 7 en Extra Strong: Loopbaanlerenzw.nl Extra Strong is een initiatief om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de Zorg & Welzijnssector te optimaliseren.

Voor meer informatie en het volledige aanbod van certificeerbare keuzedelen zie het mbo-certificatenloket van SBB.

mbo opleidingen via de derde leerweg

Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat men minder beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidingsduur korter is afhankelijk van de ervaring en opleiding en in overleg met de werkgever. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits-) eisen van de onderwijsinspectie, men haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OC&W. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, echter wel voor rekening van de opdrachtgever. De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waar een beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn over moet beschikken. Daarmee zijn de opleidingen uitermate geschikt voor medewerkers in zorg en welzijn die een kwalificatie van een mbo niveau nodig hebben.

Via Menskracht 7 wordt de uitvoering van deze opleiding onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan ook de reguliere mbo-opleidingen aan via de derde leerweg aangeboden. Op dit moment hebben wij aanbod voor;

 • Derde leerweg Dienstverlening profiel Helpende Zorg en Welzijn
 • Individuele instroom trajecten naar de Verzorgende/MMZ opleidingen

Ons aanbod in cursussen en trainingen

Menskracht 7 heeft een gevarieerd aanbod aan verdiepende en/of verbredende post initiële cursussen en trainingen. In een ‘blended’ leervorm vanuit ons eigen digitale leernetwerk i.c.m. fysieke scholing of training. Op onze locatie of in company in uw organisatie. En vooral in afstemming of co-creatie met u als opdrachtgever kunnen we vorm geven aan scholingen die uw medewerker helpen ontwikkelen op zijn/haar vakgebied. Variërend van herhalingstraining tot kennis en vaardigheden in het omgaan met specifieke zorg- of welzijnssituaties.

 • Basiszorg
 • Klinisch redeneren (voor verzorgenden en verpleegkundigen)
 • Herhalingstraining en –toetsing van verpleegtechnische handelingen (VBH)
 • Omgaan met onbegrepen gedrag/dementiezorg
 • Woonzorgbegeleiding
 • Omgaan met agressie in de zorg/welzijn
 • Agressiecoach
 • Omgaan met psychiatrische problematiek en gedrag
 • Medicatieverstrekking (voor Helpende/anders opgeleiden)
 • Medische terminologie
 • Communicatie in de zorg en welzijn
 • Gastvrijheid in de zorg en welzijn
 • Voeding en voedingsassistente
 • Transitie in de zorg
 • Werk- en praktijkbegeleiding
 • Coaching van zelforganisatie in de zorg
 • Dementiezorg/onbegrepen gedrag
 • Omgaan met psychiatrische problematiek
 • En nog veel meer…

Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)


Deze opleiding is bestemd voor gediplomeerde verzorgenden, die in de functie van verzorgende GRZ zijn aangesteld en werkzaam zijn binnen de context van de Geriatrische Revalidatie Zorg.

Derde leerweg Dienstverlening profiel Helpende Zorg&Welzijn


Via Menskracht 7 wordt de uitvoering van deze opleiding onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan ook de reguliere Mbo-opleidingen aan via de derde leerweg aangeboden. O.a. deze opleiding in 20 lesdagen (met 4 praktijkexamendagen, totaal 24 dagen)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)


De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is bestemd voor gediplomeerde verzorgenden en verzorgenden IG, die in de functie van EVV zijn (of worden) aangesteld en die nu werkzaam zijn in de sector.

Scholing BIG herregistratie voor verpleegkundigen


Deze opleiding is specifiek bestemd voor Verpleegkundigen die zich willen her-registreren in het BIG register. Inschrijving voor de volgende groep januari 2020 is mogelijk!!

Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen (Mbo certificaat K0118)


De cursus is als Mbo certificaat beschikbaar voor werknemers op minimaal Mbo niveau 3 in de zorg die niet in het bezit zijn van een Verzorgende (IG) diploma. De eerstvolgende startdatum is in voorjaar 2020.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)


De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige alle bij de zorg betrokkenen. GVP is een landelijk erkend branche diploma!