350 Haagse VVE-medewerkers gaan hun taalniveau verhogen

Vanaf maandag 28 oktober starten circa 350 medewerkers van Haagse instellingen voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) met een scholingstraject Nederlands om hun taalniveau te verbeteren. Vanuit de overheid is de taalontwikkeling van jonge kinderen een belangrijk aandachtspunt. Om taalachterstand bij kinderen te voorkomen, is het belangrijk om al op jonge leeftijd te investeren in hun taalontwikkeling. Het taalniveau van baby- peuter- en kleuterleiders is voor deze ontwikkeling erg belangrijk. De Gemeente Den Haag is opdrachtgever voor de scholing. Het beleid is erop gericht om in samenspraak met de VVE-instellingen het taalniveau van de VVE-medewerkers naar het gewenste niveau te brengen. Dit niveau ligt hoger dan de landelijke opleidingseisen tot nu toe.

Alle VVE-medewerkers zijn voor de zomer getoetst door een onafhankelijk toets bureau. Medewerkers die nog niet op het gewenste taalniveau zijn, gaan één dagdeel per week naar school om hieraan te werken. Het doel is om voor 2016 iedereen het gewenste niveau te laten halen. Menskracht 7 zet hiervoor ervaren docenten in en zal de cursisten ondersteunen om hun doel te bereiken.