Menskracht 7 opleidingen en cursussen

Leren en innoveren

|Commentaren staan uit

De huidige arbeidsmarkt vraagt om innovatie van opleidingen om de medewerker van nu en morgen goed toe te rusten op het uitvoeren van beroepsgerichte taken en werkzaamheden. Menskracht 7 en ROC Mondriaan streven er in gezamenlijkheid naar om dit te bereiken. Afstemming zoeken met overheid en bedrijfsleven is het uitgangspunt bij het inspelen op de behoefte voor aandacht aan starters, herstarters en doorstarters. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de eigen medewerkers op het gebied van leren en innoveren. Onderwerpen waar de afgelopen drie jaren uitgebreid praktijkgericht onderzoek naar is verricht zijn het leren op de werkplek en de geïntegreerde begeleiding van studieloopbaan en beroepspraktijkvorming. Naast de verkregen resultaten en bijkomende aanbevelingen op de genoemde onderwerpen heeft dit geresulteerd in twee afgestudeerde Masters of Education (MEd) aan de masteropleiding van Hogeschool Inholland te Den Haag. Een masteropleiding die voor het zesde opeenvolgende jaar het kwaliteitszegel ‘Topleiding’ heeft verdiend in de categorie ‘Hbo Onderwijsvernieuwing’. Leren en Innoveren staat centraal bij Menskracht 7 en ROC Mondriaan!

Bekijk hier de MEd van Menskracht 7 en ROC Mondriaan

 

Niveau 1 Helpende Zorg & Welzijn Geslaagd!

|Commentaren staan uit

Afgelopen week kwam een unieke samenwerking tussen het Wijkleerbedrijf, gemeente Den Haag, ROC Mondriaan en Menskracht 7 tot een mooi hoogtepunt. De gehele klas geslaagd en kijk ze eens trots op de foto staan!

Deze jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een stage doorlopen en nu een diploma op zak. Tien van hen hebben nu zelfs een baan!

In februari ‘18 start er weer een groep jongeren die dankzij de gemeente Den Haag hun kansen op een goede toekomst kunnen verbeteren. Wij hebben er weer zin in om deze doelgroep wat extra Menskracht te geven!

Training Allround Onderhoud Haeghe Groep

|Commentaren staan uit

Woensdag 13 december jl. was het ondertekenmoment bij de Haeghe groep met Patricia Ladan, Business Unit Manager Haeghe Services.

De medewerkers van de technische dienst gaan een training Allround onderhoud doen. De training wordt verzorgd door docenten van ROC Mondriaan. Het is een unieke samenwerking tussen ROC Mondriaan, Haeghe Groep en Menskracht 7.

Qua lesinhoud wordt rekening gehouden met praktijkgericht onderwijs, waarbij aandacht geschonken wordt aan het niveau van de deelnemers en waarbij het accent ligt op de onderdelen techniek, vaardigheden en klantgerichtheid.

De training is gericht op de volgende drie modulen, per module zijn er 6 trainingsdagen:

Schilderen – schuren, schoonmaken verschillende houtsoorten, afplakken, plamuren en schilderen van verschillende onderdelen (kozijnen, plinten, deuren en muren)

Elektra – lampen vervangen, kabelgoten leggen, beamer aansluiten bij klaarzetten vergadering of bijeenkomst

Sanitair – lekkende kranen repareren, toiletbril vervangen en voorkomende werkzaamheden (oplossingsgericht denken)

Tijdens de gehele training geldt overigens dat de inhoud per module volledig afgestemd wordt op de werkzaamheden van de kandidaten. Er worden handige tips gegeven om de medewerkers in staat te stellen het persoonlijk functioneren te verbeteren.

 

Menskracht 7 als sociaal ondernemer

|Commentaren staan uit

De Haeghe Groep is het werkbedrijf in Den Haag voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door deze mensen te verbinden met bedrijven en overheden in Den Haag is de Haeghe Groep een schakel tussen mensen, werk en werkgevers.

Menskracht 7 neemt sinds begin 2017 zowel producten als diensten af bij de Haeghe Groep en kiest hiermee bewust voor sociaal ondernemen.

Menskracht 7 start derde leerweg

|Commentaren staan uit

Naast een BOL en BBL opleiding, kent het MBO ook de mogelijkheid voor een zgn. derde leerweg. Menskracht 7 is als aanbieder van privaat onderwijs de aanbieder van deze vorm waarbij het onderwijs op maat en in veel kortere tijd, aangeboden kan worden.

Voor een groep medewerkers van Marente en Topaz is dit als bedrijfsopleiding op maat gemaakt en zal worden uitgevoerd door de school voor dienstverlening van ROC Mondriaan. Dit gebeurt voor een deel op de locatie van Menskracht 7 en in company op een leegstaande afdeling van een verpleeghuis waar een lesruimte is ingericht.

De medewerkers hebben ruime ervaring als assisterende of helpende in de zorg voor cliënten, maar zijn nog niet gekwalificeerd. Zij hebben hiermee de mogelijkheid om de competenties en de actualiteit in de zorg en dienstverlening mee te krijgen. En daarmee het diploma MBO niveau 2 te behalen.

Statushouders Den Haag ontvangen certificaten na intensief taaltraject

|Commentaren staan uit

Op vrijdag 26 mei ontvingen ruim vijfentwintig statushouders hun welverdiende certificaten ter afronding van een intensief taaltraject rond 12.00u aan het Rijswijkseplein – locatie Vluchtelingenwerk – te Den Haag.

Intensieve taaltraining

Ruim tien weken geleden startten dertig statushouders een intensieve taaltraining aan de locatie van Vluchtelingenwerk aan het Rijswijkseplein. De gemeente Den Haag faciliteert vluchtelingen van Den Haag met een status sinds maart van dit jaar een volledig parallel aan het inburgeringtraject opgezette training gericht op werknemersvaardigheden. In samenwerking met Menskracht 7, gelieerd aan ROC Mondriaan, zijn de statushouders in twee groepen intensief begeleid in het zich toe-eigenen van de Nederlandse taal.

Matching

Vijf dagen per week, drie-en-een-half uur lang en gedurende tien weken. Intensiever dan een regulier inburgeringtraject én gericht op werknemersvaardigheden. Dat is wat de intensieve taaltraining zo speciaal maakt. En niet zonder succes. Ook tijdens de Week van de Arbeid – speciaal georganiseerd door de gemeente Den Haag voor iedereen die werkt zoekt – waren de statushouders van de partij. Tijdens de training is aan de statushouders de gelegenheid geboden om onder begeleiding van ervaren docenten een interessant cv op te stellen, voorzien van eigen kwaliteiten en ervaring. Dit leverde tijdens het evenement meerdere keren een matching op met potentiële werkgevers, waarmee de kans op werk voor deze kwetsbare doelgroep steeds groter en aannemelijker is geworden.

Structureel karakter

Nadat de eerste groep statushouders hun welverdiende certificaat hebben ontvangen, krijgt het vruchtbare initiatief van het intensieve taaltraject een structureel karakter. Vanaf maandag 29 mei zal het intensieve taaltraject namelijk tot en met het einde van dit jaar worden aangeboden waarmee ook deze samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Menskracht 7 wordt vervolgd. Een samenwerking op weg naar duurzame integratie voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het vinden van een werkplek waar alle aanwezige vaardigheden van kandidaten optimaal kunnen worden ingezet.

Menskracht7

EVC bij Menskracht 7

|Commentaren staan uit

Menskracht7Het EVC-loket van Menskracht 7 is gesloten. De lopende trajecten zijn in overleg afgerond.

Heeft u vragen over EVC, richt u dan tot Karin Thomson-Holderbusch per e-mail K.Thomson@rocmondriaan.nl of telefonisch 088 – 666 5936

 

Klanten weer tevreden over Menskracht 7

|Commentaren staan uit

Deze maand hebben we als opleidingsinstituut voor de tweede keer op rij Cedeo-erkenning ontvangen. Cedeo heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid van Menskracht 7.

Enkele citaten uit het rapport van 16-12-2016:

“De accountmanager snapte meteen de vraag en wist ons ervan te overtuigen dat men de omvang ook aan kon” en “De lijnen zijn kort en goed waardoor we alles kunnen bespreken”.

“Sommige medewerkers hadden zoiets van ‘daar gaan we weer’ maar gaande het traject wordt men steeds enthousiaster omdat het geheel goed toepasbaar in de praktijk is.”

“De relatie is open en goed. Ik vind dat één van hun grote krachten. Men hanteert korte lijnen; ook naar de organisatie van ROC Mondriaan maar ook bijvoorbeeld naar onze bestuurders. Zij worden er ook nauw bij betrokken.

“Betrokken, deskundig en weten wat het vak inhoudt”, “De trainer is helder en duidelijk. Maar nodigt ook uit tot een actieve deelname en is goed te begrijpen”

Het volledige rapport van Cedeo is te vinden op https://www.cedeo.nl/MediaProvider/GetKtoOnderzoek/3630

cedeo-2016

Samenwerking Menskracht 7 en WSP Den Haag vergroot kans op werk

|Commentaren staan uit

Resultaatgericht partnerschap op weg naar duurzaam toekomstperspectief

Met de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 heeft het kabinet als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden; met en zonder arbeidsbeperking. Mede vanuit dit initiatief ontwikkelt Menskracht 7 samen met het Werkgeverservicepunt (WSP) Den Haag opleidingstrajecten, waarmee vervolgens diensten kunnen worden aangeboden aan werkgevers in de regio.

Aan de hand van het partnerschap met het WSP geeft Menskracht 7, als verbindende schakel tussen ROC Mondriaan en de arbeidsmarkt, onder meer vorm aan het verder effectueren van de aanpak vroegtijdig schoolverlaten. Hiermee wordt, in lijn met de beoogde bestuursafspraken van de ministers Asscher en Bussemaker, het beter laten aansluiten van de aanpak vroegtijdig schoolverlaten op de aanpak jeugdwerkeloosheid gerealiseerd.

In 2015 heeft Menskracht 7 bijna 1300 deelnemers mogen scholen om hun kans op werk te vergroten. Aan de hand van (intensieve) taaltrajecten, vakgerelateerde trainingen, branchetrajecten (Veiligheidschecklist aannemers, HACCP, Sociale hygiëne) en brancheopleidingen (Thuishulp A) wordt de samenwerking met het WSP vormgegeven. De ontwikkelingen in het plaatsen van deelnemers naar werk  over de afgelopen twee jaar zijn positief te noemen. Zo was de kans op plaatsing naar werk in 2014 nog 55 procent na inschrijving voor een traject en is dit percentage zelfs gedurende 2015 gegroeid tot circa 60 procent. Een trend die vanuit partnerschap is ontstaan en vertrouwen biedt richting de toekomst.

Menskracht7_diplomering Wijkleerbedrijf

Een nieuw initiatief, waarin beide partners elkaar goed weten te vinden is per 1 januari 2016 gestart met het WSP-project ‘De LeerWerk Makelaar’. Hierin kunnen deelnemers met interesse in een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die nog geen leerbedrijf hebben gevonden, worden gekoppeld aan een leerwerkplek. Dit heeft als doel om leerbaan-studenten via de bbl zowel werkervaring te laten opdoen, als een mbo-opleiding niveau 1 tot en met 4 succesvol te laten afronden. Enerzijds worden werkgevers door het WSP voorzien van goed personeel dat is opgeleid tot inzetbare werknemers en anderzijds wordt aan jongeren de kans geboden in het opdoen van ervaring op de werkvloer. Een opmaat naar het herstellen van het vertrouwen van jongeren in zichzelf en in instanties die jongeren kunnen helpen met het vinden van een baan, op weg naar een duurzaam toekomstperspectief. Niet voor niets is het credo van Menskracht 7: Met elkaar wordt het beter!

Menskracht 7 is dé fullservice HRD-partner voor organisaties in de regio Haaglanden waar groeikracht centraal staat. Aan de hand van gerichte bedrijfsopleidingen (mbo), trainingen en cursussen is het streven om de werknemers van haar klanten gezamenlijk te ontwikkelen, gebaseerd op de opleidingsbehoefte. Menskracht 7 is een initiatief van ROC Mondriaan.

Zie ook; het nieuwsbericht van het ministerie SZW 

Overeenkomst WijkLeerbedrijf Den Haag ondertekend

|Commentaren staan uit

Gisteren was de ondertekening voor het van de overeenkomst voor het WijkLeerbedrijf Schilderswijk en de voortzetting van WijkLeerbedrijf Esperantoplein, voor het komende jaar. Het gaat om een niveau 1 BBL traject in de samenwerking met WSP van de gemeente Den Haag, Calibris, Threewise, Menskracht 7 en de School voor Entree van ROC Mondriaan‪Een ‎mooi voorbeeld van ons motto: Met elkaar wordt het beter‬!

Ondertekening wijkleerbedrijf Schilderswijk en Esperantoplein menskracht7

De betrokken partners en de overeenkomst

Opleiden en informele hulp leveren: een win-win situatie voor de wijk.

In het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, via een werk-leertraject opgeleid in de zorg- en welzijnssector. Zij volgen een MBO niveau 1 opleiding. Deelnemers worden opgeleid in een inspirerende, op de praktijk gerichte leeromgeving. Het rendement is hoog. Er zijn zojuist twee trajecten  gestart en twee trajecten starten in september.

De overeenkomst voor het WijkLeerbedrijf

De overeenkomst voor het WijkLeerbedrijf

Tijdens hun opleiding lopen de deelnemers stage in zowel de formele als de informele zorg. Met informele zorg wordt die zorg aan kwetsbare bewoners bedoeld die noodzakelijk is om langer thuis te kunnen blijven wonen maar waar geen betaling tegenover staat. Deze zorg behoort tot het domein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het helpen bij het koken, het doen van een boodschap, het begeleiden bij een ziekenhuisbezoek, het helpen bij het huishouden, het maken van een praatje, het ondersteunen van de mantelzorger. De deelnemers van het WijkLeerbedrijf zorgen zo voor een opleving van de wijk en het bevorderen van de sociale cohesie.

Betrokken partijen

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van en samenwerking tussen verschillende partners. Naast het Werkgeversservicepunt die de trajectkosten van de deelnemers betaalt, vormen Stichting Eykenburg, Humanitas dmh, Staedion, Threewise en Calibris Advies de samenwerkingspartners. Het onderwijs wordt verzorgd door Threewise in samenwerking met Menskracht 7 van het ROC Mondriaan. Werkgevers in Den Haag zoals HVP Zorg worden actief betrokken bij het WijkLeerbedrijf. Het WijkLeerbedrijf is een concept van Calibris Advies.

Onze Menskracht 7  Opleidingsadviseur Arie de Kreij is de aangewezen persoon voor meer informatie over dit traject!