Menskracht 7 opleidingen en cursussen

Maatwerk

Menskracht 7 is de ‘in company’ specialist in de regio Haaglanden. U kunt zowel voor basis- en herhalingstrainingen als verdiepings- en verbredingstrainingen bij Menskracht 7 terecht. Informeer naar onze specifieke maatwerktrajecten en mogelijkheden. Op het snijvlak van werken/leren (BBL, bekostigd onderwijs) is Menskracht 7 een ervaren partner.

In samenwerking met ROC Mondriaan verzorgt Menskracht 7 maatwerk in regulier onderwijs. Dit gebeurt bekostigd (door de overheid) of via de zogenaamde 3e leerweg, onbekostigd (privaat).

Welke invalshoek we ook samen kiezen één ding is zeker! Alle mbo-opleidingen vinden plaats onder auspiciën van ROC Mondriaan en worden door het ROC Mondriaan geëxamineerd, zodat uzelf en uw medewerkers bij het behalen van een diploma verzekerd zijn van wettelijke erkenning. Samen met u wordt onderzocht op welk niveau we uw medewerkers kunnen kwalificeren en welk opleidingsprogramma daarbij past.

Wilt u bijvoorbeeld uw medewerkers scholen van niveau 2 naar 3 dan is dat mogelijk. Menskracht 7 neemt daarbij de specifieke eisen en wensen voor uw bedrijf of instelling mee. Dat is de meerwaarde van maatwerk in onze optiek.

Co-creatie

De opleidingsmarkt is, net als elke andere markt, in beweging. Menskracht 7 beweegt mee door maximaal in te spelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Juist daarom zijn we continu op zoek naar samenwerkingsverbanden om de brug te slaan tussen werkgevers, sociale partners, overheden en het aanbod van geschoold arbeidspotentieel.

Het is een gezamenlijke doelstellingen met onze samenwerkingspartners om het mbo- onderwijs nog toegankelijker, beter bereikbaar (ook voor minderheden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) en praktijkgerichter te maken. Daarbij beperken wij ons niet tot specifieke vakgebieden.

In company trainingen

Ook in company trainingen behoren tot de mogelijkheden van Menskracht 7. Zo hebben medewerkers van verschillende organisaties het traject coachend leidinggeven gevolgd. Ze leerden tijdens deze trajecten over leiderschapsstijlen, coachen, effectief communiceren, delegeren en feedback  geven.

De trajecten worden steeds op maat gemaakt met persoonlijke aandachtspunten per kandidaat. Op die manier ontstaat een zeer effectieve training die voor elke organisatie geschikt is.

Case: Pieter van Foreest

De instelling Pieter van Foreest had de wens om haar medewerkers een erkende mbo-opleiding te laten volgen in een versneld traject en met een aangepast lesplan. Dankzij de maatwerk mogelijkheden van Menskracht 7 en de scholen van ROC Mondriaan kunnen de medewerkers van Pieter van Foreest nu een mbo-opleiding Verzorgende IG volgen in 2,5 jaar in plaats van de reguliere 3 jaar. De klassen bestaan uit enkel medewerkers van Pieter van Foreest, waardoor de lessen meer gespecialiseerd zijn en op die manier volledig aansluiten op de praktijk.

Daarnaast heeft Menskracht 7 samen met Pieter van Foreest het traject Psychogeriatrie ontwikkeld. Dit traject is een specialisatie die de medewerkers van Pieter van Foreest na hun mbo-opleiding kunnen volgen. Samen met Pieter van Foreest heeft Menskracht 7 de thema’s van het traject bepaald en de juiste vakdocenten geselecteerd.

Case: HTC Delft

Neem bijvoorbeeld het High Tech Center in Delft. Menskracht 7 is een van de founding partners in dit bijzondere initiatief om technici op te leiden tot specialisten op het gebied van mechatronica. Op dit moment ontwikkelen wij mbo+ cursussen, samen met werkgevers uit de regio Haaglanden om dit toptalent, multidisciplinair, klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van morgen.

Case: Vakmanschap in stappen

Een ander initiatief is onze betrokkenheid bij ‘Vakmanschap in stappen’. Sinds 2013 kunnen werknemers die al enige tijd in de bouwbranche maar nog geen vakdiploma hebben, via dit initiatief alsnog dat diploma gaan halen. En, zoals de naam al zegt: in stappen.

Geen lange opleiding, maar via een aantal pragmatische vak modules van steeds een paar dagen. Per vak module ontvangt de medewerker een erkend bedrijfstakcertificaat. Zo kan hij of zij onderdelen van de opleiding volgen, op het moment en in het tempo dat het werkgever en werknemer het beste uitkomt. Ook zzp’ers, zij-instromers en uitkeringsgerechtigden kunnen via Vakmanschap in Stappen een erkend mbo-diploma halen.

Case: Wajong jongeren

Menskracht 7 is betrokken en hecht veel waarde aan maatschappelijke projecten. Speciaal voor de re-integratie van Wajong jongeren ontwikkelden wij samen met gemeentelijke overheden een opleidingsprogramma om deze jongeren beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Heeft u vragen over Maatwerk & Co-creatie?

Stel ze gerust:

Contactformulier
Bezig met versturen